khaochad.com

นักวิ่ง กว่า 5,000คนร่วม Run For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) (ชมคลิป)

เช้าวันนี้ 14 ก.ค.2562 เวลา 04.30.น.ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานเปีดงาน Rีun For Life(ก้าวนี้มีค่าต่อชีวิต) ที่ โพนทอง ร้อยเอ็ด ณ.บริเวณศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลใน) มีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นผู้กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี จึงส่งผลให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต( พชอ.) ระดับอำเภอขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการร่วมหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12.โดยมุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวัลลภ จินดาเงิน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้น( กชอ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใหการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิรีสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *