หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย

เปิดอ่าน 1,535 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พลตรี ภูวดล พลนาค รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานกล่าว ให้การต้อนรับ พล.ต.หยู กว่างเสียน รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการจัดการกองทัพ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 45 คน ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการทหาร ของหน่วยรบพิเศษ แห่งกองทัพบกไทย ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โอกาสเดียวกัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้บรรยายสรุปภารกิจ การปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งนำชมการสาธิต การแสดง Static Display การแสดงขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนร่วมทดสอบความสามารถการฝึกการลอยตัว ณ สถานีฝึกการลอยตัว อุโมงค์ลมทางดิ่ง ของหน่วยรบพิเศษ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หน่วยรบพิเศษไทย และจีน ถือมีความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการฝึก ร่วมกันในรหัส STRIKER ซึ่งเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธี ของหน่วยรบพิเศษ และมีการฝึก การต่อต้านการร้ายโดยครั้งแรกในปี 2007 โดยประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ และมีการฝึกติดต่อร่วมกันมาอีกหลายครั้ง โดยล่าสุดเป็นการฝึกในปี 2013 ณ กรมรบพิเศษที่ 3 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยที่มีอย่างยาวนาน ขอให้คงอยู่ตลอดไป อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/344642