ใช้ไม้และไม้ไผ่ ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามห้วยมะโหนก ที่ขาดจากน้ำป่าพัด ชาวบ้านใช้สัญจร ไป-มาได้แล้ว พลังสามัคคี

เปิดอ่าน 1,354 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สั่งการให้ปลัดอำเภอ อส.อ.ท่าสองยาง และชาวบ้าน ได้นำไม้ ไม้ไผ่ เร่งทำการซ่อมแซม สะพานเหล็กซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามลำห้วยมะโหนก หมู่ที่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ที่ขาดจากการถูกน้ำป่าที่หลากไหลรุนแรงพัดขาด จนชาวบ้านไม่สามารถข้ามผ่านไป-มา ได้หลายวัน ต้องไปใช้เส้นทางอื่นที่ต้องอ้อมเส้นทาง ซึ่งในวันนี้ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชาวบ้าน ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมเป็นสะพานไม้ ไม้ไผ่ และวัสดุธรรมชาติ ซ่อมแซมสะพานเหล็กที่ขาดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางที่ขาดจากน้ำพัดพัง จนชาวบ้านสามารถใช้เดินทางข้ามไป-มา ได้แล้ว จากพลังสามัคคี

ซึ่งฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งนำงบประมาณ มาทำการสร้างสะพานถาวร ข้ามลำห้วยมะโหนก แห่งนี้ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยก่อนหน้านี้ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง ได้เกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยมะโหนก หมู่ที่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง เอ่อล้นตลิ่งและทำให้สะพานเหล็กซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาขาดและได้รับความเสียหาย ราษฎรชาวบ้านไม่สามารถใช้การได้ทำให้การเดินทางขาดการติดต่อ ซึ่งล่าสุดได้มีการซ่อมแซมให้เดินทางไป เป็นการชั่วคราวแล้ว ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทาง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ใช้ไม้และไม้ไผ่ ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามห้วยมะโหนก ที่ขาดจากน้ำป่าพัด ชาวบ้านใช้สัญจร ไป-มาได้แล้ว พลังสามัคคี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/344043