แม่สายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม

เปิดอ่าน 1,376 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 09.00น. นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยจังหวัดเชียงรายกำหนดให้อำเภอแม่สายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับสถนการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2562 โดยระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานองกรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อแสดงถึงความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งกำลังพลยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในปี 2562

เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศฤดูฝนของประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยในปี 2562 ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถลดความสูญเสียและบรรเทาความเสียหาย จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในครั้งนี้ขึ้น ทั้งด้านความพร้อมกำลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการกู้ภัย การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

แหล่งข่าวจาก – ปกครองแม่สาย
จายจาย – ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/344013