ทหารพราน นย. พร้อมสนองนโยบาย ผบ.ทร. ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เปิดอ่าน 1,199 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 ก.ค.62 น.อ.วีระชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และ น.อ.เอกยุทธนา แสงมา ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ น.อ.พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ในโอกาสนำคณะอนุทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งนำโดย คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ รองหัวหน้าคณะอนุทำงานฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของกองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

น.อ.พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน ฯ กล่าวว่า กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามนโยบายของผู้บัญชา​การทหาร​เรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบาย หรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีขอบกพร่อง ในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว จากกองกิจการ​พลเรือน​ สำนัก​กิจการ​พลเรือน​ กรม​กิจการ​พลเรือน​ทหารเรือ​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหารพราน นย. พร้อมสนองนโยบาย ผบ.ทร. ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/343998