องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงร่วมกับโรงเรียนบ้านพระเพลิงจัดโครงการทอดผ้าป่าขยะภายในตำบล (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,270 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ทอดผ้าป่าลดโรค-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ประธานพิธี เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน แรลลี 4 ดีวิถีพอเพียงรักสิ่งแวดล้อม และมีการทอดผ้าป่าขยะ รีไซเคิล

ต่อมานายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังอาชีพที่ทุจริตให้กับนักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ได้เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ดำรงซึ่งความเป็นไทยและอยู่อย่างแบบพอเพียง สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน สร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อปัองกันโรคของนักเรียนที่เกิดจากขยะ เช่น หนู แมลงต่างๆ และเพื่อลดมลพิษที่มาจากขยะลดภาวะโรคร้อนติดต่อต่างๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ

ต่อมาได้รับเกียรติจาก นางสาว กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มาร่วมพิธีเปิดโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นต้น และจะนำโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียนต่อไป

ภาพ/ข่าว จัด กุ่มประสิทธิ์ จ. สระแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงร่วมกับโรงเรียนบ้านพระเพลิงจัดโครงการทอดผ้าป่าขยะภายในตำบล (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/343770