สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมช่วยเกษตรกรมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,315 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างหางกระรอก ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างหางกระรอก สวนสมใจนึกฟาร์มสุข 14 ไร่ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเครื่องอบแห้งดังกล่าวเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรมาส เลาหวณิช แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทยประจำปี 2559

ทั้งนี้คาดว่าเกษตรกรประธานวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการทำการเกษตรได้ต่อไป สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. ได้ดำเนินการส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรและติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมในงานได้มีการให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องและได้มีการมอบเครื่องดังกล่าวให้แก่เกษตรกร กิจกรรมในงานได้มีการให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมช่วยเกษตรกรมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/343736