เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทย รณรงค์บริจาคโลหิต มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,387 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ในโครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน เยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 จนถึงปี 2561 รวม 19 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมอาชีวศึกษาและพาณิชยการ เป็นเยาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสารู้จักการเป็นผู้ให้โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว สำหรับปีการศึกษา 2562 ดำเนินการกิจกรรมจัด อบรมทำดีทำง่ายให้เลือด ในพื้นที่ 12 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑลจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่นเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ สงขลา ภูเก็ตกระบี่และนครศรีธรรมราช

โดยมีการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวีดีทัศน์นิเทศกาลผลิตภัณฑ์โลหิตจริงการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมกว่า 202 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 16 แห่ง ซึ่งเยาวชนจะได้ประสบการณ์ความรู้เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อนครอบครัวชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำพร้อมทั้งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ทั้งนี้เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนให้เก่ง ดีมีจิตอาสา และคุณธรรมต่อไปในภายภาคหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทย รณรงค์บริจาคโลหิต มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/343728