กิจกรรมมหกรรมวิ่งเทรล (Trail) ท่องเที่ยวผจญภัยเมืองผู้กล้าพญาแล “ชัยภูมิเทรล#1 @บัวสวรรค์ หลังสัน ไทรทอง

เปิดอ่าน 1,529 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายกรกช ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมมหกรรมวิ่งเทรล (Trail) ท่องเที่ยวผจญภัยเมืองผู้กล้าพญาแล “ชัยภูมิเทรล#1 @บัวสวรรค์ หลังสัน ไทรทอง โดยมี ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

การดำเนินกิจกรรมมหกรรมวิ่งเทรล (Trail) ท่องเที่ยวผจญภัยเมืองผู้กล้าพญาแล “ชัยภูมิเทรล#1 @บัวสวรรค์ หลังสัน ไทรทอง ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวเสริมสร้างเอกลักษณ์และวิถีไทยในแต่ละท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมการวิ่งเทรลเพื่อส่งเสริมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งนำมาสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิตลอดจนกระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น

ดังนี้ 1.ประเภทรุ่น 35 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 269 คน 2.ประเภทรุ่น 12 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 448 คน 3.ประเภทรุ่น 5 กิโลกรัม มีผู้สมัคร 196 คนและ 4.ประเภทรุ่น 5 กิโลกรัม วิ่งแบบครอบครัว มีผู้สมัคร 96 คู่ 192 คน รวม 1,105 คน การเตรียมการและการดำเนินจัดกิจกรรมมหกรรมวิ่งเทรล (Trail) ท่องเที่ยวผจญภัยเมืองผู้กล้าพญาแล “ชัยภูมิเทรล#1 @บัวสวรรค์ หลังสัน ไทรทอง เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีส่วนผลักดันให้การดำเนินงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการโดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 19 หน่วยงาน คือ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2.อำเภอหนองบัวระเหว 3.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 4.อุทยานแห่งชาติไทรทอง 5.โรงพยาบาลชัยภูมิ 6.โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 7. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว 8 .สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ 9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวระเหว 10.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 11.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 12.โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 13.ปกครองอำเภอหนองบัวระเหว 14.องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 15.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 16.ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังตะเฆ่หมู่ 1-18 17.อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 18.ที่ปรึกษากิจกรรมวิ่งเทรลและ 19.ประธานชมรมจักรยานชัยภูมิ ในการดำเนินงานในครั้งนี้ทางคณะทำงานมีความมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมธรรมชาติการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภายในอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเหวตลอดจนได้รับความสุขทั้งทางกายที่ได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพและความสุขทางใจจาก การท่องเที่ยวในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิจกรรมมหกรรมวิ่งเทรล (Trail) ท่องเที่ยวผจญภัยเมืองผู้กล้าพญาแล “ชัยภูมิเทรล#1 @บัวสวรรค์ หลังสัน ไทรทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/342849