โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมค่าย STEAM

เปิดอ่าน 1,379 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดกิจกรรมค่าย STEAM CAMP ที่ห้อง 117 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมค่าย STEAM ขึ้น พร้อมนักเรียนเข้าร่วมอบรมจํานวน 42 คน

โดยมี นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร ตําแหน่งครู คศ.1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้กล่าวว่าทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้เล็งเห็นความสําคัยของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี่ และศิลปะ ที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ การพัฒนากระบวนการได้และสร้างผลผลิตใหม่ได้ มองเห็นปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่สามารถนํามากําหนดเป็นเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบหรือกําหนดแนวคิดในการแก้ปัญหา สามารถวางแผรการปฎิบัติและประเมินผลงานระหว่างปฎิบัติ และการทดสอบผลงาน โดยผสานทักษะการแก้ปัญหา กับ กระบวนการทางวิศวกรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฎิบัติ เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ร่วมกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาของนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นต่อไป ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ แรงลอยตัว แรงเสียดทาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน และสถานการณ์ปัญหา เรืออพยพ และทดสอบ วางแผนในการปรับปรุง เรืออพยพต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมค่าย STEAM

ร่วมแสดงความคิดเห็น