พิธีเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด

เปิดอ่าน 1,324 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลางวิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด( แข่งขันกีฬาฟุตซอล) ณ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลางวิทยาเขตชลบุรี โดยนางสาวอรุณวดี ไวกาสี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด โดยมี นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี นายกิติวัฒน์ ไทยธีระเสถึยร ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลางวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง คณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในโครงการมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี และสถานพินิจต่างๆในภาคกลาง รวมแล้ว 19 แห่ง การจัดโครงการนี้ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเอาชนะปัญหายาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่รักในการเล่นกีฬา และพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้ยกระดับไปสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในโอกาสข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬา ซึ่งกีฬาฟุตซอลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการแข่งขันเป็นทีมเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักความสามัคคีเป็นกีฬาที่มีความสนุกสนาน มีความตื่นเต้นเร้าใจในเกมการแข่งขัน มีความเหมาะสมกับวัยและการทำงานร่วมกันเป็นทีมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#ทีมเพื่อนข่าวสายเจาะ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/341309