รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

เปิดอ่าน 1,517 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 1 ก.ค. 2562 นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร เป็นประธานในการรับกรมธรรม์ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้มอบกรมธรรม์ในครั้งนี้

นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ กล่าวว่า โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารคลังจังหวัด ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมมือกันผลักดันให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกรมธรม์ประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สุนทร สอนแสนสุข ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/340807