กิจกรรมศึกษาสำรวจเส้นทางปราสาทศิลาภายใต้โครงการตามรอยแหล่งโบราณคดีภาษาศิลาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,390 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

( 26 มิ.ย.) นายขจร มุกมีค่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาสำรวจเส้นทางปราสาทศิลา ภายใต้โครงการตามรอยแหล่งโบราณคดีปราสาทศิลาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม ผ่านกิจกรรมแรลลี่ปล่อยตัวที่ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยกิจกรรมศึกษาสำรวจเส้นทางประสาทศิลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ศึกษาสำรวจเส้นทางปราสาทหินสำคัญในพื้นที่จังหวัดสระแก้วถึง 4 แห่ง ประกอบด้วย ปราสาทเมืองไผ่ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทเขาโล้น อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธมและวัดสันติธรรม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมร่วมระหว่างไทยและกัมพูชา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้รอยอารยธรรมแหล่งโบราณคดีประสาทศิลา เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม เป็นการอนุรักษ์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีปราสาทศิลา และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชนและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมในพื้นที่

 

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิจกรรมศึกษาสำรวจเส้นทางปราสาทศิลาภายใต้โครงการตามรอยแหล่งโบราณคดีภาษาศิลาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/339619