งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,418 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

24 มิ.ย. ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามบิ๊กซีสาขาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน เปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้เปิดตัวสินค้ารูปลักษณ์ใหม่เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น โดยโดยกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว การแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร การแข่งขันการกินมะม่วงดิบ การทำอาหารว่างจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว

โดยเกษตรจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดมีการส่งเสริมการตลาดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย

ภาพ/ข่าว จัด กุ่มประสิทธิ์ จ.สระแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338982