โรงพยาบาลยโสธร ติวเข้ม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบที่ยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงาม19 คน และรางวัลเกียรติคุณ 1 รางวัล

เปิดอ่าน 1,375 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้(24มิ.ย.62) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาล ได้เรียนรู้เทคนิคและรูปแบบในการสร้างแรงจุงใจ พร้อมนำหลักการสร้างแรงจูงใจในการทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ.ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร และเครือข่ายโรงพยาบาลยโสธร เข้าร่วมกว่า 200 คน

ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเปิดดครงการฯพร้อมให้โอวาท ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลต้นแบบ จำนวน 19คน และรางวัล 1รางวัลเกียรติคุณ ให้แกพยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัด อำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงามในการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นเข้าจังหวะประกอบเพลง)ของกลุ่มพยาบาล จำนวน 2 เพลง

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ มี ดร.กฤษดา แสวงดี ผู้ทรงคุรวุฒิด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร พร้อมได้กล่าวถึงองค์กรใดมีทรัพยากร มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันมีแรงจูงใจ ในการทำงานสูงยอมส่งผลให้องค์กรนั้น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและหากบุคคลกรในองคืมีความทุ่มเท ในหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะเจริยก้าวหน้าในตำแหน่ง หน้าที่การงานและหากมีจรรยายบรรณในการทำงานจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อุทัย มานาดี  รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลยโสธร ติวเข้ม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบที่ยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงาม19 คน และรางวัลเกียรติคุณ 1 รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338938