พ.อ.โรเจอร์ เลวิส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4

เปิดอ่าน 1,414 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ ( 24 มิ.ย.62,1530 ) พ.อ.โรเจอร์ เลวิส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมในหลักสูตรอันจะเกิดประโยชน์กับกองทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านการต่อต้านความไม่สงบ/การก่อการร้าย มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เข้าใจ และมองสถานการณ์ การก่อการร้ายได้ในทุกมิติเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และกองทัพภาคที่ 4 ต่อไปในอนาคต


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ.อ.โรเจอร์ เลวิส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338920