มอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69

เปิดอ่าน 1,375 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ ( 24 มิ.ย.62,1100 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 อย่างเป็นทางการ ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับความเป็นมาของเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นการระลึกในโอกาส ครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งหน่วยทหารในภาคใต้และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดหน่วยทหารขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ กับทั้งสร้างความภาคภูมิใจเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ กองทัพภาคที่ 4 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จัดสร้างเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ โดยอัญเชิญอักษร พระปรมาภิไธย วปร. ประดิษฐานบนเข็มดังกล่าว ซึ่งโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อ 5 พฤษภาคม 2538 เข็มวชิราวุธานุสรณ์ จะมีลักษณะเป็นแหนบคันชีพ ขนาดกว้าง 2.3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร มีพระปรมาภิไธยย่อ วปร.สีทอง และตรีสีน้ำเงินบนพื้นสีฟ้า มีขอบสีทองหนา 0.5 เซนติเมตร ใช้ประดับบนฝากระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของเครื่องแบบทหาร หรือชุดสุภาพ โดยกำหนดจะมอบให้กับนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพภาคที่ 4 ที่เหมาะสม และให้กับบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 และส่วนรวม

ดังนั้นเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของ กองทัพภาคที่ 4 และผู้ที่ได้รับการประดับเข็มที่ระลึกดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338913