จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,536 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ประจำปี 2562 โดยมีนายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นำทีมนักกีฬาเด็กเล็กจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 50 ทีม มีนักกีฬา 700 คนและเจ้าหน้าที่ 150 คน รวมทั้งสิ้น 850 คน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจำนวน 8 ชนิด ประกอบด้วย วิ่งข้ามรั้ว 30 เมตร (ชาย – หญิง) วิ่งเก็บของ (ชาย – หญิง) ยืนกระโดดไกล (ชาย – หญิง) ยืนกระโดดสูง (ชาย – หญิง) ขว้างถุงทราย (ชาย – หญิง) วิ่งโยนบอลลงตะกร้า (ทีมผสม) กระโดดเชือก (ทีมผสม) และประกวดกองเชียร์ลีดดิ้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมทางกีฬาเด็กเล็กให้สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันให้กับเด็กเล็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานหลักสูตรวิชากิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ในวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับครูอนุบาลและผู้สอนเด็กปฐมวัยของประเทศให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และเป็นตัวแทนในระดับเขตเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

<center>https://youtu.be/hbhzlV7URuQ<center>

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338504