ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย

เปิดอ่าน 1,434 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ
เวลา 10.00 น. คุณวานิชชา-คุณภาณุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป คุณเมจกา ชุษณะกัมพู คุณนันธพร เชื้อขันตี จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม บริจาคเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 13 ภายในงาน 49 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อสะสมสร้างห้องผ่าตัด“พระธรรมสิงหบุราจารย์” 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 ห้อง โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ

เวลา 14.00 น. ทีมถ่ายภาพจิตอาสา ลูกหลานชาวนครสวรรค์ บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ
เวลา 14.30 น. คุณมาลิณี ณีศะนันท์ บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 3 (รวมยอดบริจาคครั้งที่1-3จำนวน 600,000) ห้องผ่าตัดมูลค่า 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 ห้อง โดยคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ

สรุปวันที่ 20 มิย 2562 ยอดผ้าป่าและยอดบริจาครวม 1,120,537.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสามสิยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.อาจารย์ไพบูลย์ และคุณอรณัส เกิดโปร่ง บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์บัญญัติ เกียรติสิงห์นคร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338438