สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562 และ ประกวดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น​

เปิดอ่าน 1,430 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562 และ ประกวดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น​ ตรวจประเมินจากคณะกรรมการ​จังหวัด โดยภายในงานได้จัดแสดงกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์OTOPนวัตวิถี กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มเกษตรผลไม้ เป็นต้น และนอกจาก​นั้นได้มีการแสดงสาธิตการชงชาหญ้าหวานเพื่อสุขภาพ มีการสาธิตการกลั่นน้ำไคร้หอมไล่ยุง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพในชุมชน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการตามแนวทางโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม สามารถพึ่งตนเองได้และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนากรอำเภอบางกรวย​ กล่าวว่าชุมชน​ท่องเที่ยว​โอทอป​นวัตวิถี​เป็น​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​ที่สนับสนุน​ให้​นำสิ่งดีจากชุมชน​มานำเสนอ​ เป็น​ลักษณะ​ในเชิงท่องเที่ยว​ และ​ก็ในเรื่ิองการพัฒนา​พลิตภัณฑ์​ ในส่วนพัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​บางกรวย​ได้นำเอาสินค้า​ภายในชุมชน​นำมาทำโครงการ​โอทอป​นวัตวิถี​เพื่อการท่องเที่ยว​ เพื่อให้นักท่องเที่ยว​ที่มาเทียวชมในโครงการ​ได้ซื้อสินค้า​กลับบ้่าน​ ปัจจุบัน​ได้มีประชาชนได้นำพลิตภัณฑ์​มาร่วมในโครงการ​จำนวนมาก​

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562 และ ประกวดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น​

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/338430