สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS

เปิดอ่าน 1,556 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS และเข้าร่วมฟังเวทีอภิปราย ทั้งหมด 3 เวทีอภิปราย ประกอบด้วย

1. เวทีอภิปราย เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งคนและสินค้า พร้อมทั้งระบบขนส่งข้ามแดน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

2. เวทีอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือภาคเกษตร การค้าชายแดน การลงทุน ณ ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

3. เวทีอภิปราย เรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337957