อบจ.จัดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดอ่าน 1,503 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 20 มิ.ย.62 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

จังหวัดปราจีนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกิดทักษะในการเล่นกีฬาและเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

โดยการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรายการแข่งขันฟุตบอลที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในปีนี้มีทีมนักกีฬาซึ่งเป็นเยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม และได้เริ่มทำการแข่งขันในรอบต่างๆ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

ภาพ/ข่าว ทองสุข สิงห์พิมพ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.จัดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337944