รับฟังทุกประเด็นปัญหา พร้อมตอบในทุกข้อสงสัย ปรับความคิด ทัศนคติ เดินหน้า สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เปิดอ่าน 1,552 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อ ( 18 มิ.ย.62,1700 ) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเสวนา “เพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน และรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเสวนาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแนวทางการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ ควบคู่กับประชาชนมีความปลอดภัยนั่นเอง

กิจกรรมเสวนาเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องที่ 126 หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่การรายงานตัวของผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่เข้าร่วมการเสวนา เพื่อร่วมกินนอนปรับทุกข์ ผูกมิตรด้วยกัน และพูดคุยทำความเข้าใจกันในทุกเรื่อง พร้อมเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธี รับฟังการชี้แจงนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเสวนาในครั้งนี้ ได้รับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมคิด ร่วมทำ ในหน้าที่ของผู้นำท้องที่กดดันขับไล่ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกจากหมู่บ้าน ทำพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน

และสำหรับพิธีปิดในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ตั้งใจที่จะมาตอบทุกคำถาม กับผู้เข้าร่วมเสวนา ในทุกประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้นำท้องที่ที่ได้นำเสนอผ่านเวทีเสวนาครั้งนี้ โดยได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ 061-1732999 ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อการโทรมาแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะในพื้นที่กับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับฟังทุกประเด็นปัญหา พร้อมตอบในทุกข้อสงสัย ปรับความคิด ทัศนคติ เดินหน้า สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337510