4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019

เปิดอ่าน 1,659 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมแล้วกับงานยิ่งใหญ่ประจำปี Lanna Expo 2019 นำของดีในท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมารวมไว้ภายในงาน ให้เป็นที่รู้จักในสายตาคนทั่วโลก นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
งาน Lanna Expo จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 จากการจัดงานในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน มีมูลค่าการจำหน่าย สั่งซื้อสินค้าและบริการกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการ

รายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจราจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดวิถีการอยู่แบบล้านนา
ที่มีความละเมียดละไม เน้นคุณภาพท้องถิ่น ศิลปะแบบล้านนา เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก
การจัดงาน Lanna Expo 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” ภายในงานแบ่งพื้นที่เป็นโซนกิจกรรม 11 โซนหลัก ประกอบด้วย โซน Northern Thailand food Valley
จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นของกาแฟ จำนวนกว่า 150 บูธ โซน Lanna Handicraft Festival พบกับการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม และหัตถศิลป์ร่วมสมัย กว่า 60 บูธ โซนมหกรรมของดี OTOP&SMEs การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี 4 จังหวัด จำนวนกว่า 180 บูธ โซน Lanna Travel Mart พบกับการสาธิต การแสดง การบริการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังมีโซน International การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 บูธ โซน Health Fair ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมาก คาดว่าจะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย คือ  การประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพภายใต้หัวข้อ “น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ” “การดูแลผู้สูงอายุในยุค 4.0” และ “การใช้กัญชาทางการแพทย์” อีกทั้งนำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนา ภายใต้แนวคิด “ในผืนผ้าจาก 4 ขุนเขา” ภายในโซน The Power of STI to Inno-Lanna และโซน Halal On Silkroad โดยหอการค้ากลุ่มจังหวัด ที่สำคัญคือ โซน Royal Project นิทรรศการของโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “คนอยู่คู่กับป่า” เป็นการเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการหลวง ที่ขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน และสุดท้าย โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด และอาหารพื้นบ้านล้านนากว่า 50 ชนิด และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานที่น่าสนใจอีกมากมาย

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ข่าว
สำนักวานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กฤษรชฎะชญตว์. ศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริง. ภาคเหนือรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337503