ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี นำ ชรบ.ออกตรวจพื้นที่ ป้องกันดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว

เปิดอ่าน 1,513 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ตามข้อสั่งการของนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่งการให้ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติการตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

ตามคำสั่งนายอำเภอแม่สอดนั้น นายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ)ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย ในหมู่บ้าน รวมทั้ง ป้องกัน ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของชาวบ้านในหมู่บ้านหนองบัว ในช่วงค่ำวันนี้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี นำ ชรบ.ออกตรวจพื้นที่ ป้องกันดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/337484