อำเภอศรีรัตนะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,567 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมอำเภอศรีรัตนะ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ได้เป็นประธานประชุมพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/62 โดยมีนายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอศรีรัตนะ และคณะกรรมการร่วมพิจารณา เพื่อพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/62 ให้เกษตรกรสามารถรักษาศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อจังหวัดศรีสะเกษและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอำเภอที่มีการปลูกพืชฤดูแล้งหลังการทำนาปี 2561/62 มากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรจำนวน 8,028 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 8,800 ไร่ รัฐบาลให้การช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ประมาณ 9,000 บาทต่อครอบครัว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,280,000 บาท

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอศรีรัตนะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336468