ปลูกต้นไม้ 1,110 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,588 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 , สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 41 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 และ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ตัวแทนบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานศึกษาในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เยาวชน และพี่น้องประชาชนตำบลท้ายดง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

พร้อมกันนี้ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ได้ร่วมนำทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,110 ต้น ประกอบด้วย ต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 500 ต้น , ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 200 ต้น , ต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 150 ต้น , ต้นยางนา จำนวน 80 ต้น , ต้นพะยูง จำนวน 80 ต้น , ต้นชัยพฤกษ์ จำนวน 50 ต้น และ ต้นสารภีทรงบาดาล จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า เพื่อรักษาแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปลูกต้นไม้ 1,110 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336346