นพ.โสภณ เมฆธน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,775 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณะสุขกระบี่ นางจงดี สกลกิตติวัฒน์ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายจักร เพชรมณี ปลัดอวุโสอำเภอคลองท่อม นายณพรวิศิษฐ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา สมาคมแม่บ้านทหาร ตำรวจ คณะแพทย์พยาบาล ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และ อสม.ตำบลคลองพนพัฒนา เข้าร่วมในครั้งนี้

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยและผู้เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ
ซึ่งสถานีอนามัยแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี 2516 และในปี 2533 กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย แนะนำในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จังหวัดกระบี่จึงได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ เข้าร่วมโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน
นายแพทย์โสภณ เมฆธน กล่าวว่า สถานีอนามัยแห่งนี้ มีผลงานที่โดดเด่นที่หลากหลาย อาทิเช่น การบริการแพทย์แผนไทย การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการบริการในชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสถานีอนามัยแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้วยดีตลอดมา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นพ.โสภณ เมฆธน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336313