พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ให้บริการนำชม เป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เปิดอ่าน 1,511 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ ๘ -๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ให้บริการนำชม หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์ จำนวน ๖๐ คน
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า ๒,๒๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๙๖ คน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ให้บริการนำชม เป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึงวิทยากรคือ อาสาสมัครนำชม ที่ผ่านการอบรมการนำชมภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม กับพิพิธภัณฑ์มาแล้ว ซึ่งจะมีให้บริการทุกวันทำการ (วันพุธ -อาทิตย์) นับเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จ และทาง พช.สมเด็จพระนารายณ์ มีแผนจะเปิดอบรมการนำชมเป็นภาษาฝรั่งเศสต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ให้บริการนำชม เป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336227