มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องจากถูกไฟฟ้าช๊อตในการซ่อมแซมหลังคาให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

เปิดอ่าน 1,393 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ท่านนายอำเภอน้ำยืน (นายสมชัย บูรณะ)พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุรินทร์ จันทร์ภักดีผกก.สภ.น้ำยืน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำยืนร่วมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องจากถูกไฟฟ้าช๊อตในการซ่อมแซมหลังคาให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายบัวกัน แก้วมาเคน สมาชิก อบต.บุเปือย รวมเป็นเงิน 173,000 บาท
17:30 น. ท่านท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี(นายชำนาญ ศรีพารา) ท่านนายอำเภอน้ำยืน (นายสมชัย บูรณะ) พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำยืน ร่วมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องจากถูกไฟฟ้าช๊อตในการซ่อมแซมหลังคาให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายเสกสรรแก่นกูล ผู้ประสบภัยรายที่ 2 ที่ได้รับอุบัติเหตุพร้อมกับนายบัวกัน แก้วมาเคน ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 4 และได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการทำความดีด้วยหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 73,000 บาท


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องจากถูกไฟฟ้าช๊อตในการซ่อมแซมหลังคาให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336081