ม.ราชภัฎไหว้ครูระลึกคุณครูบาอาจารย์

เปิดอ่าน 1,384 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประธานในพิธี ผศ.ดรคัมภีรภาพ อินทนู รองคณะมนุษฯ พร้อมคณะอาจารย์นักศึกษา เพื่อให้นิศิษย์ นักศึกษาระลึกคุณ “ครู อาจารย์” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในอันที่จะสร้าง บุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม อันจะเป็นกำลังทางสังคมของประเทศชาติต่อไป การไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความคารวะยอมรับนับถือต่อครูบาอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรม ที่ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบสัมมาอาชีพ และให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน

โดยกิจกรรมภายในงาน ให้ตัวแทนน.ศ.ถือพานไหว้ครูขึ้นไปบนเวทีและมอบให้แด่อาจารย์แต่ละท่าน และมีเสียงร้องประกอบการไหว้ครู ได้แก่เพลง…… หลังจากเสร้จสิ้น มีการพบปะระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ เป้นความรักและความอบอุ่นและความรุ้สึกถึงพระคุณคุณครู ซาบซึ้งใจยิ่งนัก

ดังนั้นจึงต้องมีพระคาถาไว้เพื่อกราบไหว้ครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ ท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และช่วยชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ให้สำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ ซึ่งมีการปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน


ภาพ/ ข่าว อ.ชายุดา จันทะปิดตา ม.ราชภัฎบุรีรัมย์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม.ราชภัฎไหว้ครูระลึกคุณครูบาอาจารย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/336032