ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคจัดกิจกรรมบรรยาย”hight scope”

เปิดอ่าน 1,538 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปี ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค โดยมี นายวรยุทธ เหล็กเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง”ไฮ สโคป”(Hight scope) การลดการเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ โดย นางอุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล ผู้รับผิดชอบโครงการขยายต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า100คน

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคได้เชิญคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลท่าวุ้ง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานวัย2-5ปี ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคจัดกิจกรรมบรรยาย”hight scope”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/334961