สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุม เพื่อขับเคลื่อน ดันราคาพยุงสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

เปิดอ่าน 1,576 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สัญจร ครั้งที่ 5 โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ประชุมเชิงเสวนาพิจารณาประเด็นปัญหาความเดือดร้อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซึ้งมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 100 กว่าคน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) กล่าวว่า ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่า สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมทุกอย่างสำคัญ เพราะวันนี้ราคาทางการเกษตรลดลง ซึ่งทางเราก็จะช่วยในการพยุงราคาทั้งระบบได้ โดยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้สภาอุตสาหกรรมกำลังรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด และจะเสนอถึงท่านนายกรัฐมนตรี คิดว่าน่าจะปลายเดือนนี้ก็สามารถยื่นได้ เพื่อเสนอต่อให้กับรัฐบาล และถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการแข่งขัน ระดับอาเซียน ซึ่งทางเราก็มาเป็นที่ 3 เพราะเราได้มีสาธารณูปโภคค่อนข้างได้เปรียบ ถ้าในประเทศไทยมีการเมืองที่เข้มแข็ง และเศรษฐกิจภายในที่มีการผลักดันจากภาครัฐและภาคเอกชน เราเองก็จะเป็นประเทศที่เจริญมีการพัฒนาในทุกระบบไม่แพ้ชาติใดในอาเซียน ส่วนจากที่ราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น อาจจะเนื่องจากผลผลิตที่น้อยลง ซึ่งทางเราก็อยากให้ราคาดีตลอดไปทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยการเสวนากันในเรื่องแก้ไขปัญหาให้ราคา ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ได้ระยะยาว ส่วนรัฐบาลชุดใหม่ คิดว่าคงจะมองในเรื่องของการเกษตร ซึ่งถ้าการเกษตรดี อุตสาหกรรมก็จะดีด้วย และทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุม เพื่อขับเคลื่อน ดันราคาพยุงสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/334655