เปิดแล้วโกเป่าการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวของคนไทยที่เน้นการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 1,614 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายพรพิสุทธิ์ ลิ่มดำรงกุล ประธานกรรมการบริษัท โกเป่าท่องเที่ยวจำกัด เปิดเผยว่าทางบริษัทได้มองเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งถือเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวในระดับโลกทำให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีละ 4 แสนล้านบาท

นายพรพิสุทธิ์กล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนเป็นการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ทางบริษัทจึงได้มีการเปิดตัวบริษัทที่เป็นบริษัทนำเที่ยวที่มีมาตรฐานโดยเน้นการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเน้นสถานที่การท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่สวยงานและวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆในฝั่งอันดามัน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงานของชายหาดต่างๆและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตลอดจนให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดอันดามันและประเทศไทย
ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความประทับใจที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจะได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนทั้งประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับทราบและเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว อโนทัย งานดี พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดแล้วโกเป่าการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวของคนไทยที่เน้นการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/334599