สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

เปิดอ่าน 1,750 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ บ้านหัวคูใน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ และนางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,นาย ภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต“ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯและการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน โดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญคือ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช.2ค ประมวลผลผ่านโปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) และจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน โดยเน้นหลัก”บูรณาการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชน

และได้ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, จ.ส.อ. วัลลภ เวชวิบูลย์ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย , นายสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , คณะทำงานขับเคลื่อนและประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมจัดทำแผนบรูณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน โดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/334527