สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เปิดอ่าน 1,547 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช และ นางสาวเบญญาทิพย์ ทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการเยี่ยมชม กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์ชา ปลายบาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการตามแนวทางโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการแสดงสาธิตการชงชาหญ้าหวานเพื่อสุขภาพ การกลั่นน้ำตะไคร้หอมไล่ยุง เป็นต้น

เป็นการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม สามารถพึ่งตนเองได้และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ นายสมเกียรติ สุขแป้น ประธานกลุ่มอาชีพ , จ.ส.อ. วัลลภ เวชวิบูลย์ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยกกล.รส.พล.ปตอ. , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์ชา และบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/333513