khaochad.com

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน​ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และมีการฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่ชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน​ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และมีการฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่ชุมชน โดยเน้นหลัก “ ชาวบ้านสอนชาวบ้าน“ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานล่าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนโดย นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชน

โดยการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และมีการฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่ชุมชน โดยเน้นหลัก “ ชาวบ้านสอนชาวบ้าน“ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานล่าง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการนี้ นางภาวินี นุ่มกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา ศรีมาก ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าร่วมกัน

ภาพ/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *