สมาคมคลองไทยฯจัดสร้างสมเด็จหลวงปู่ทวดฯรุ่น “ เปิดฟ้า” สองมหาสมุทร เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ศึกษาคลองไทย 9 A

เปิดอ่าน 1,710 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา เผยว่า ตามสมาคมคลองไทยฯทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี 2557 และได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A จากฝั่งอันดามันไปสู่ฝั่งอ่าวไทย ความกว้าง 400 เมตร ลึก 30 เมตร และยาว 135 กิโลเมตร ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขุดคลองไทยแนว 9 A เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมคลองไทยฯจึงจัดสร้างสมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่น “ เปิดฟ้า “ สองมหาสมุทรขึ้น ประกอบด้วย พระบูชาเหมือนหลวงปู่ทวด หน้าตัก 5 นิ้ว หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เหรียญหลวงพ่อทวดพิมพ์เสมา และรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่ทวด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องคลองไทยแนว 9 A และนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ครอบครัวยากจนที่มีอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาคลองไทย 9 A โดยกำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ถ้ำฉัททันต์บรรพตตักศิลา วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลังจากนั้นจะทำพิธีปลุกเสากลางอ่าวไทย มหาสมุทธแปซิฟิก และกลางทะเลอันดามัน มหาสมุทธอินเดีย พร้อมกับนำไปทำพิธีปลุกเสก โดยพระเกจิอาจารย์ที่ทรงสมณศักดิ์ของ จ.ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา ผู้สนใจที่จะเช่าพระสามารถติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ ณ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาทั้ง 5 จังหวัด


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมคลองไทยฯจัดสร้างสมเด็จหลวงปู่ทวดฯรุ่น “ เปิดฟ้า” สองมหาสมุทร เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ศึกษาคลองไทย 9 A

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/331303