เปิดการแข่งขันจักรยาน แรลลี เสือหมอบ เสือภูเขา “ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ” ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เปิดอ่าน 1,637 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันจักรยานแรลลี เสือหมอบ เสือภูเขา “ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ” ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยตัว ผู้ร่วมแข่งขัน
ทั้งนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายในประเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยใช้การแข่งขันจักรยานเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน ดำเนินการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้น เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาปั่นจักรยาน และยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา

โดยมี แบ่งการแข่งขันเป็น ประเภท VIP ระยะทาง 30 กม. และ รวมเสือหมอบ เสือภูเขา (ชาย/หญิง) ระยะทาง 70 กม. ผ่านทัศนียภาพที่สวยงามบนสันเขื่อนของพ่อ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีสมาชิกนักปั่นจากชมชมปั่นจักรยาน และ ผู้รักการปั่นจักรยาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดลพบุรี และ ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดการแข่งขันจักรยาน แรลลี เสือหมอบ เสือภูเขา “ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ” ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330884