อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ โรงแป้งมันรายใหญ่จัดงานวันสมาชิกชาวไร่ประจำปี 2562/2563 ครั้งที่ 26 มีสมาชิกพร้อมคณะกรรมการบริหารงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน (มีคลิป)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 14:33
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,676 views

นาย ณัฐชัย หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด เปิดเผยว่าการจัดงานวันสมาชิกชาวไร่จะจัดเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มีอาชีพ และรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ที่บริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ตั้งอยู่ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกชาวไร่, ลูกค้าชาวต่างประเทศ และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน เป็นสมาชิกจาก 3 จังหวัด มีนครราชสีมา ชัยภูมิและจังหวัดลพบุรี รวมพื้นที่รับผิดชอบกว่า 3 แสนไร่ ซึ่งทางบริษัทอยากเห็นเกษตรกร เกิดการพัฒนาตนเองในเรื่องเทคนิคการปลูกมัน ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้ความรู้ พร้อมจัดประกวดหัวมันใหญ่ การต่ออายุบัตรสมาชิกชาวไร่ กิจกรรมมอบรางวัลสมาชิกชาวไร่ดีเด่น กิจกรรมต่อต้านแรงงานเด็ก และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆมากมาย

ส่วนปัญหาสำคัญที่โรงงานและเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ที่เผชิญมาทุกปี คือปัญหาโรคใบด่าง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาได้เด็ดขาด เมื่อต้นมันเป็นโรคนี้แล้ว เชื่อโรคแพร่กระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตลดลง และต้นพันธุ์ยอดนิยมที่เกษตรกรปลุกปัจจุบัน เช่นพันธุ์ห้วยบง 90 ก็ยังไม่สามารถต้านทานโรคใบด่างนี้ได้ วิธีที่แก้ไขอยู่ตอนนี้ คือต้องสะกัดกั้นจุดที่เป็นโรค ไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยการถอนทำลายทิ้ง แล้วแจ้งเกษตรอำเภอในพื้นที่รับทราบด้วย และในส่วนของโรงงานฯ ได้ร่วมกับนักวิชาการ เร่งศึกษาวิจัย และทดลอง เพื่อหามันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบด่าง ตอนนี้กำลังทดสอบ พันธุ์แวกซี่ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานโรคดีกว่าพันธุ์ทั่วไป มีมวลสารพิเศษ ทำให้ได้แป้งเหนียวนุ่ม ถ้าเทียบกับพันธุ์ข้าว มันแวกซี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับข้าวหอมมะลิ ทำให้มีราคาสูงกว่ามันทั่วไป แต่ยังมีข้อเสียตรงที่ระบบ และผลการผลิตทางโรงงานยังไม่สามารถ รองรับกับการผลิตมันสายพันธุ์นี้ในปริมาณมากได้ แต่ก็รับซื้อได้เป็นบางช่วงเท่านั้น จึงน่าจะเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ในส่วนการช่วยเหลือสังคม ทางบริษัทยังได้สร้างศาลาปรัมพิธี และแสดงนิทรรศการ มูลค่ากว่า 7 แสนบาท ให้กับโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมี นาย ไกรสร ชาติชนะ ผอ.โรงเรียนโคกหินตั้ง เป็นตัวแทนรับมอบ หลังจากการจัดงานวันสมาชิกชาวไร่ประจำปี 2562/2563 ครั้งที่ 26 ที่ผ่านมา ด้าน นาย เสน่ห์ เพิกขุนทด เกษตรกรชาวตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ฯ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กล่าวว่า ได้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์แวกซี่พื้นที่ 5 ไร่ได้ผลผลิตดีมาก จากเดิมเป็นหนี้สินมากมาย หลังจากเป็นสมาชิกชาวไร่ ของบริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวดีขึ้น มีเงินเก็บหลายแสนบาท

 

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ โรงแป้งมันรายใหญ่จัดงานวันสมาชิกชาวไร่ประจำปี 2562/2563 ครั้งที่ 26 มีสมาชิกพร้อมคณะกรรมการบริหารงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330791