กอ.รมน.รุกฆาตจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชนลงพื้นที่ปลุกชาวบ้านลงมือทำธนาคารน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง (มีคลิป)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 18:55
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,536 views

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เมื่อวันวานที่ผ่านมา พลโทกนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้เดินทางมาทีจังหวัดพิจิตรเพ่อเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร(กอ.รมน.) ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ โดยมีสื่อมวลชนจาก จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร รวมแล้วเกือบ 100 คน ร่วมเวทีเสวนารับรู้ภารกิจหน้าที่ของ กอ.รมน. และ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปที่มีเป้าหมายพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี และมีความสุข รวมถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชน รวมถึงฝากเน้นย้ำถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ว่า ต้องมีวิจารณญาณและควรกลั่นกรองข้อมูลว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง เรื่องใดเป็นเรื่องเท็จ หรือเรื่องที่เป็น เรื่องที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ

นอกจากนี้ พลโทกนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ยังได้ลงพื้นที่ไปพบกับ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ที่โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งมี พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน-ชาวบ้าน และครู ร่วมให้การต้นรับ ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยถึงการที่ กอ.รมน. ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณปี 62/63 มาลงในพื้นที่เพื่อให้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงการปลุกกระแสให้ชาวบ้านได้รู้วิธีและการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งแบบระบบเปิด และ แบบระบบปิด ซึ่งก็พบว่ากรรมวิธีการทำเป็นแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากแม้แต่เด็กนักเรียนก็สามารถเรียนรู้และลงทำได้ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเป็นผู้นำวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดไปให้ผู้ปกครองได้ลงมือทำในทุกครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อจะได้เก็บน้ำฝนลงไว้ในใต้ดินเพ่อให้เกิดน้ำซึม น้ำซับ อันจะส่งผลให้เกิดความชุ่มชื้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรและเป็นผลดีต่อการสูบน้ำบาดาล หรือ นำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขภัยแล้งและน้ำท่วมน้ำแล้งได้ ซึ่งถ้าทุกบ้านพร้อมใจกันช่วยกันทำในชุมชนก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์สินอันมีค่า เพราะน้ำคือต้นทุนสำคัญในการทำการเกษตร ซึ่ง กอ.รมน. และจังหวัดพิจิตร จะได้ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และธนาคารน้ำให้เป็นรูปธรรมต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : กอ.รมน.รุกฆาตจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชนลงพื้นที่ปลุกชาวบ้านลงมือทำธนาคารน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330584