สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษร่วมกับจูเนียร์ NBA ฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล (มีคลิป)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 15:25
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,646 views

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอลร่วมกับจูเนียร์ NBA โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์จากสถานศึกษาและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 300 คน

ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาบาสเกตบอลในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลื่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีบาสเกตบอล เพื่อพัฒนาหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อนำหลักวิชาความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษร่วมกับจูเนียร์ NBA ฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330514