สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเปิดโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2562 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,542 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่โดมลำดวน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเปิดโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2562 โดยมีสุริยันต์ สุรยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกและกิจการพิเศษ นำผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจากชุมชนทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 720 คน โดยแบ่งเป็น 6 สัปดาห์ๆละ 120 คน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและสระว่ายน้ำให้สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัย และสามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นและการปั้มหัวใจ(CPR) ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเครอข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการขัยเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับการให้บริการทางวิชาแก่ชุมชนและสังคม ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ กล่าวว่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้โครงการช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2562 โดยจะทำการฝีกอบรมให้แก่ชุมชนทั้ง 22 อำเภอ ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ๆละ 120 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน และในวันนี้มีผู้รับการฝึกอบรมจากอำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโนนคูณและอำเภอไพรบึง และจะทำการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเปิดโครงการช่วยชีวิตทางน้ำ ประจำปี2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330496