มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 1,623 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ สมาชิก อปพร. ดีเด่นที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และเพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากอำเภอ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และมูลนิธิต่างๆ จำนวน 580 คน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

โอกาสเดียวกัน สมาชิก อปพร.จังหวัดลพบุรี ยังได้ร่วมกัน ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าจะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และพร้อมที่ช่วยเหลือหน่วยงานราชการด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ รวมทั้งความรู้ความสามารถ เพื่อคลี่คลายความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330375