กองพลทหารราบที่ ๕ โดย กรมทหารราบที่ ๕ จัดทำโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เปิดอ่าน 1,731 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กองพลทหารราบที่ ๕ โดย กรมทหารราบที่ ๕ จัดทำโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองพลทหารราบที่ ๕ โดย พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับ นายจำเริญ สุขสว่างซึ่งเป็น บิดาของ พลทหาร ธีรนัฐ สุขสว่าง ซึ่งเป็นผู้ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์(เส้นเลือดในสมองตีบ) จากการตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการพบว่ามีฐานะยากจน กรมทหารราบที่ ๕ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือตาม “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ของ กองพลทหารราบที่ ๕” เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน ณ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ ๖ บ้านจีน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้นำท้องถิ่นร่วมในการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นโครงการหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ที่ได้ให้หน่วยงานทหารได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมทหารราบที่ ๕ ดำเนินการประสานกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการดูแลกำลังพลและครอบครัวของหน่วยดุจญาติมิตร และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชน

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารราบที่ ๕ โดย กรมทหารราบที่ ๕ จัดทำโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330367