จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้ง (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,672 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ประชาชนจิตอาสาอำเภอคลองหาดร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองซับมะกรูด เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
ณ คลองซับมะกรูด หมู่7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายเทอดไท แสงผล ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย นายนพจอม งามมีศรี อดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางรัตนา ทับจันทร์ กำนันตำบลคลองหาด ,ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาด,ทหาร ตำรวจ อส.อำเภอคลองหาดและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองซับมะกรูด เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านซับมะกรูด หมู่ที่7 และหมู่บ้านข้างเคียง ของตำบลคลองหาด อีกด้วย

ทั้งนี้ การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ บรรเทาและป้องกันภัยแล้ง ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งฝายชะลอน้ำแห่งนี้เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นดินมีความชุ่มชื้น อันเป็นการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเช่นนี้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้ง (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/330358