ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษแห่งแรกในประเทศไทย ป้องปรามข้าราชการทำผิดกฏหมายจราจร (มีคลิป)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 9:36
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,680 views

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวนสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมชมและสาธิตการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อป้องปรามข้าราชการทำผิดกฎหมายจราจร โดยใช้งบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 6 ตัว ส่งสัญญาณไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ แล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ประมาณ 30 วัน หากพบว่าข้าราชการหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ไม่สวมหมอกกันน๊อกหรือหมวกนิรภัย ก็จะรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบว่าข้าราชการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษและมติ ครม. ขณะนี้ได้ทำการติดตั้งทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 6 จุดแล้ว และอยู่ระหว่างการเชื่อมสัญญาณส่งไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

นายบุญประสงค์ นวนสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 6 ตัว เพื่อให้ข้าราชการและผู้ไปติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษและมติ ครม. จึงขอให้ข้าราชการที่ไปติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้สวมหมอกกันน๊อกหรือหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษและมติ ครม. ด้วย

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษแห่งแรกในประเทศไทย ป้องปรามข้าราชการทำผิดกฏหมายจราจร (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329991