โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,633 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ในด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 14 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกยางพารา คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกข้าว และคลินิกอารักษ์ขาพืช

โดยมีเกษตรกรสนใจร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล พระองค์จึงทรงให้จัดการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329639