อำเภอตาพระยาจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเพียงหลวงที่ ๑๗ (แสง์)

เปิดอ่าน 1,703 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ อำเภอตาพระยา องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพเสร็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ.โรงเรียนเพียงหลวง ที่ ๑๗ บ้านแสง์  ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นำประชาชนในพื้นที่ร่วมแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ช่วยกันลงแรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแหล่งพื้นที่สาธารณะ

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างฯ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่รวมพลังกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในเขตท้องที่อำเภอตาพระยา นำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาจากชุมชนตำบลทัพเสด็จ รวมจำนวนมากร่วมแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายบำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดแหล่งสถานที่สาธารณะ ตรงจุดบริเวณที่พักสวนสาธารณะหน้าณ.โรงเรียนเพียงหลวง ที่ ๑๗ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีของพี่น้องประชาชนตาพระยา  เพื่อจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา แสดงความน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อการเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ตาพระยา  ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมือง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุข

ภาพ/ข่าว จัด กุ่มประสิทธิ์ จ สระแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอตาพระยาจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเพียงหลวงที่ ๑๗ (แสง์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329474