ผู้ป่วยแห่ลงทะเบียน ครอบครองและปลูกกัญชา เพื่อนำไปรักษาโรค วันสุดท้ายคาดว่ากว่าร้อยราย

เปิดอ่าน 1,697 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 21พ.ค.62 ที่ห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้เปิดให้ผู้ป่วยในทุกอำเภอมาลงทะเบียนการปลูกหรือครอบครองกัญชาซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมีนางสาวภูมริน พัฒธ์หอม เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มาแจ้งความประสงค์ที่จะปลูกและครอบกัญชา

สำหรับ ผู้ป่วยที่มาแจ้งความประสงค์ครอบครองกัญชานั้นจะถ่ายรูปต้นกัญชาที่ปลูกมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกรอกบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคตามที่กำหนดและเป็นจริง ในส่วน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการคัดกรองและลงทะเบียนผู้ป่วยที่จะมาขอครอบครองและปลูกกัญชาซึ่งเปิดให้แจ้งความประสงค์และรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ก็มีผู้ป่วยเดินทางมาลงทะเบียนไปบ้างแต่วันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนครอบครองกัญชาเป็นวันสุดท้ายผู้ป่วยจึงเดินทางมาแจ้งความประสงค์เป็นจำนวนมากกว่าทุกวัน จนถึงบ่ายพบว่ามีผู้ป่วยมาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 85 ราย คาดถึงตอนเย็นน่าจะถึงกว่าคน

ทางด้าน นายแพทย์ ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ตามประกาศของกระทรวงสาธารสุขเป็นวันสุดท้ายที่ใครมีการครอบครองกัญชาให้สามารถมาแจ้งการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชาซึ่งในขณะนี้ที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีผู้มาแจ้งความประสงค์การครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 แล้วจำนวน 85 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 2 ที่ใช้กัญชารักษาโรค


ภาพ/ข่าว นิ่มนวล มานาดี  รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ป่วยแห่ลงทะเบียน ครอบครองและปลูกกัญชา เพื่อนำไปรักษาโรค วันสุดท้ายคาดว่ากว่าร้อยราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329458